GDPR oftewel General Data Protection Regulation

(Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)

Beste spelers, ouders, opleiders en vrijwilligers,

Vanaf 25/05/2018 is er een nieuwe Europese Verordening (een geheel van regels) om de gegevens en persoonlijke data van Europese burgers te beschermen.

Dit heeft ook een invloed op de werking binnen KdNS Heule.

GDPR noemen ze het, General Data Protection Regulation.

GDPR in het kort:Hoe wij met KdNS Heule gegevens (data) van onze leden, ouders, vrijwilligers, opleiders en bestuursleden verzamelen, verwerken en gebruiken:


Wie wil kan zijn of haar gegevens steeds raadplegen in het secretariaat.
Eveneens wensen wij te benadrukken dat jullie persoonlijke data niet met derden (behalve met de Voetbalbond) worden gedeeld !

Wie met het bovenvermelde niet akkoord gaat, wie dus wil dat we zijn of haar persoonlijke data niet meer gebruiken in de toekomst, dient dit per e-mail te laten weten op GDPR@kdnsheule.be.