hometussen

WERKEN STEENSTRAAT

Wegen - en Rioleringswerken


Met de start van het schooljaar zijn ook de werken gestart in de Steenstraat, waar ons voetbalveld is gelegen.STAND VAN ZAKEN WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN:


Op 9 november 2020 heeft de gemeenteraad het uitvoerings-dossier voor de heraanleg van de riolering en wegenis goedgekeurd.


Samen met Aquafin heeft de stad Kortrijk de aanbestedingsprocedure opgestart om een aannemer aan te stellen.


Aannemer Ivan Vuylsteke zal deze werken uitvoeren.


FASERING VAN DE WERKEN


In samenspraak met Aquafin en het studiebureau werd de uitvoering van de werken in vier grote fasen opgedeeld.


Deze fasering werd bepaald in functie van bereikbaarheid van de woningen en bedrijven, de mogelijke omleidingen en technische uitvoeringsmogelijkheden.

TIMING VAN DE WERKEN


De werken zijn gestart op 30 augustus 2021. Het einde van de werken is voorzien in 2023.

FASE 1: Steenstraat
(vanaf R8 tot net over de Vlasrootstraat)


FASE 2: Sint-Katharinastraat – rondpunt Grysperre - Mellestraat (tot net voor Steenstraat)


FASE 3: Steenstraat (vanaf fase 1 tot Mellestraat)

Info wegen- en rioleringswerken

Wil je meer informatie over het verloop van de werken?  Dan kan je terecht op de website van de Stad Kortrijk.


Hier kan je huidige situatie volgen gedurende de werken.

Website KdNS Heule

Wil je meer informatie omtrent de voetbalvereniging. Dan kan je terecht op onze website.


Hier kan je de laatste nieuwtjes volgen, de contactgevens terug vinden, en zo veel meer...